Osteopati

En väl etablerad manuell medicinsk behandlingsform från USA (1874) som används för att diagnostisera och behandla muskel- och skelettskador.

Osteopaten ser kroppen som en helhet och behandlar hela kroppen oavsett var problemet sitter. Alla system är beroende av varandra.

Syftet är att minska störningar och därmed öka kroppens självläkande kraft med osteopatiska manuella metoder anpassat efter patienten.

Det är orsaken till det onda vi vill komma åt, inte symptomen.
Alla är individer med olika symptom, orsaker och bakgrund.
Därför anpassas behandlingen individuellt efter varje patient.

Osteopati är stort i Storbritanien, USA där osteopater jämnställs med läkare.
Finns också i Nya Zeeland, Australien och Västeuropa.
Fakta om Osteopati

Osteopati är den äldsta och ursprungliga formen inom manuell medicin.

Grundades i USA av Andrew Taylor Still (1828-1917)i mitten på 1800-talet.

Namnet Osteopathy kommer från de latinska orden för ben (os) och sjukdom (pathology)

I USA och England är Osteopaten en del av den etablerade medicinska vården och jämnställd med leg. läkare.

Utövas i stor delar av västeuropa.

I Sverige sen 1970-talet och idag finns 100-200 aktiva Osteopater.

I Sverige är utbildningen 4 år och certifieras av Univerity of Wales som utfärdar examen, en Bachelor of Science in Osteopathy, vilket motsvarar en fil.kand i Sverige.

Tre principer som ligger till grund för Osteopatin:
*Kroppen är en helhet
*Struktur och funktion relaterar till varandra
*Kroppen har en självläkande förmåga

 


 Nyheter


 

200122

Årsmöte och kurs 2020

Svenska Osteopatförbundets årsmöte mars 2020 samlar medlemmar till Göteborg. Osteopatin är på stark frammarch i Europa.En gemensam CEN standard för osteopati är på gång för alla Osteopater i Europa. Osteopatin i Sverige är nu också mer känt bland allmänheten och omnämns oftare i media.Ett fortsatt arbete görs för att utveckla SOF till ett starkt yrkesförbund. Samarbete med Euro Accidents vårdgivarnätverk.

 

Läs mer »

 

 


 Visste du att...


 

.. Laserbehandling ger minskad smärta och förkortar den inflammatoriska fasen.